Privacy-beleid
 
Bij Het Baken Hulpverlening is privacy ook echt privacy. Cliëntgegevens worden achter slot en grendel bewaard en nooit doorgegeven aan zorgverzekeraars of andere hulpverleningsinstanties. Cliëntgegevens worden gedurende de verplichte wettelijke termijn bewaard en daarna vernietigd.
 
Voor het meedelen van persoonlijke gegevens door de cliënt aan de behandelaar van Het Baken Hulpverlening adviseren wij om het contactformulier te gebruiken. Informatie op het contactformulier wordt automatisch versleuteld verstuurd.