Cursussen en stage
 
1. Cursus 'Beeldtaal in de hulpverlening'
2. Cursus 'Liefde is..... werken aan je relatie'
3. Cursus 'Familieopstellingen in beeldtaal'
4. Cursus 'Succesvol samengesteld', voor stief-, adoptie- en pleeggezinnen.
5. Mogelijkheid tot stagebegeleiding
 
 
1. Cursus 'Beeldtaal in de hulpverlening'
 
De meeste mensen zijn visueel ingesteld, en hebben tijdens een therapeutisch of pastoraal gesprek baat bij  het gebruik van beeldmateriaal, zoals poppetjes en andere relevante  attributen. Door het gesprek te ondersteunen met deze 'beeldtaal', krijgt de cliënt een dieper inzicht in de betreffende probleemsituatie.
 
Bij Het Baken Hulpverlening wordt de cursus 'Beeldtaal in de hulpverlening' gegeven.
Deze cursus is bedoeld voor therapeuten, pastoraal werkers, jeugdhulpverleners, ambulante gezinswerkers, enz. 
 
Basiscursus: 4 uren, verdeeld in 2 x 2 uren. 
Tijdens deze basiscursus leer je de principes van de beeldtaal toe te passen. 
 
Verdiepingscursus: 4 uren, verdeeld in 2 x 2 uren. 
Tijdens deze verdiepingscursus gaan we dieper in op specifieke thema's. Ook mogen de deelnemers eigen casusmateriaal inbrengen. 
De cursus kan naar behoefte van de deelnemers verlengd worden.   
 
Kosten:
Basiscursus: 55 euro p/u = 220 euro.  
Verdiepingscursus: 55 euro p/u = 220 euro.
 
 
Echtpaar met 1 kind
 
Beide partners staan op eigen grond, hebben een eigen kleur. De wederzijdse ouders staan op de achtergrond, als symbool van hun levenslange invloed.
 
 
 
 
        
 
 
Echtpaar met 2 kinderen
 
Beide partners nemen het geparentificeerde
kind dat ze vroeger waren, met zich mee
(kindpoppetjes en blokjes). Vanuit dit
geparentificeerde kind ontwikkelen ze
kwaliteiten en vaardigheden (schatkistjes), maar ook valkuilen.
 
 
2. Cursus 'Liefde is... werken aan je relatie' 
 
Ieder mens heeft behoefte aan liefdevolle relaties, waarin steun en verbondenheid ervaren kan worden. Onvermijdelijk komen er in iedere relatie ook wel eens periodes van vervlakking, verwijdering of spanningen voor. Soms heb je dan even wat hulp van buitenaf nodig om er samen weer uit te komen. Daarom organiseert Het Baken Hulpverlening deze cursus voor aanstaande stellen die zich op een duurzame relatie voorbereiden en voor (echt)paren die hun relatie willen verdiepen. In een rustige omgeving wordt de mogelijkheid geboden om op een ongedwongen manier nieuwe inzichten op te doen en toe te passen in je relatie, zodat een nieuwe en blijvende verbondenheid kan worden ervaren.

 
 
Programma voor groepjes van maximaal 4 echtparen
Twee avonden: 19.30 - 22.00 uur
met desgewenst mogelijkheid tot individueel vervolg.
 
Kosten
55 euro per avond per echtpaar.
 
Het programma kan ook per echtpaar gevolgd worden.
 
Programma per echtpaar
Twee keer 1 uur
 
Kosten
55 euro per keer per echtpaar.
 
  
3. Cursus 'Familieopstellingen in beeldtaal'  
 
Interactieve cursus over de invloed die gebeurtenissen in vorige generaties hebben op je eigen functioneren in relaties hier en nu.
    
De druk om te presteren op je werk wordt langzamerhand ondraaglijk, maar dat durf je niet
tegen je leidinggevende te zeggen...
Je neemt je voor om geduldig te reageren naar je partner en kinderen, maar voor je het weet,
val je weer geërgerd uit...
Je weet dat je zoon graag samen met jou wil fietsen, maar toch stel je steeds andere
prioriteiten...
Je zou graag nee zeggen tegen het zoveelste verzoek om hulp, maar je bent bang dat die ander
zich dan gekwetst zal voelen...
Je wilt, je moet, je zou... je wordt geleefd, je ervaart geen rust.
 
In deze cursus kijken we naar het patroon van geven en ontvangen dat ontstaan is in de generaties, en naar de invloed die dit kan hebben in het heden en ook in toekomstige generaties. De nieuwe inzichten geven je handvatten om in vrijheid en vrede te kunnen functioneren in je relaties thuis en op het werk. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van beeldtaal, een methode waarbij de familiegeschiedenis van de deelnemers met poppetjes en andere symbolen zichtbaar wordt gemaakt, en daarmee ook het patroon van geven en ontvangen in de generaties.
 

 
  
  
Programma voor groepjes van max. 4 personen
Twee avonden: 19.30 - 22.00 uur.
 
Kosten
55 euro per avond per persoon.
 
Programma individueel
Twee keer 1 uur
 
Kosten
55 euro per keer per persoon.
 
 
4. Cursus 'Succesvol samengesteld', voor stief-, adoptie- en pleeggezinnen.
Bij samengestelde gezinnen spelen diverse loyaliteiten een rol. Hoe herken je die loyaliteiten en hoe speel je daarop in?
 
Programma voor groepjes van max. 3 echtparen
Twee avonden: 19.30 - 22.00 uur.
 
Kosten
55 euro per avond per (echt)paar.
 
Het programma kan ook per echtpaar gevolgd worden.
 
Programma per echtpaar
Twee keer 1 uur.
 
Kosten
55 euro per keer per echtpaar.