Boekentips
 
 
 
Gebeurtenissen in de familiegeschiedenis hebben invloed op het functioneren van mensen in het heden en in de toekomst. De manier waarop wij nu in het leven staan, hoe we omgaan met anderen in onze omgeving, heeft te maken met wat er gedurende de generaties in onze familiegeschiedenis is gebeurd. Neem bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel iedere Nederlander heeft deze oorlog in zijn/haar familiegeschiedenis. De invloed hiervan reikt nu al tot in de vierde generatie.
Zijn we als mensen dan willoze slachtoffers van datgene wat er in vorige generaties is gebeurd? Nee, gelukkig niet. Bewustwording is  het sleutelwoord. De geschiedenis kennen. Wat hebben we meegekregen vanuit ons gezin van herkomst? Hoe werd daar omgegaan met vreugde, verdriet, verlies, rouw? Werd er gepraat over gevoelens, of juist helemaal niet? Waren er geheimen, of was er juist een open sfeer? Kregen we als kind de ruimte, mochten we fouten maken, of hadden we het idee dat ouderliefde voorwaardelijk was? Mochten we als puber onze eigen grenzen verkennen, binnen veilige kaders experimenteren met wat wel of niet passend was?
Na bewustwording volgt bezinning en reflectie. Hoe gaan we in het hier en nu om met datgene wat we in het verleden wel of niet hebben meegekregen? Ieder mens is geschapen met een vrije wil. Vanuit die vrije wil mogen we keuzes maken. We dragen zelf verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken, en voor de gedachten en gevoelens die we hebben. Daarbij hoort respect voor de grenzen van onszelf en van anderen. Dat maakt ons betrouwbaar voor de mensen met wie we verbonden zijn.
 
              Afbeelding invoegen
 
Tips
. Button, Lin - Als een vader (Over de liefdevolle nabijheid van God).
. Button, Lin - Als een moeder (Over de troostende nabijheid van God).
. Chapman, Gary - De 5 talen van de liefde (Leer de liefdestaal van je partner spreken en verstaan).
. Chapman, Gary - De 5 talen van de liefde van tieners (Uitdagingen en mogelijkheden om liefde naar tieners te
  communiceren).
. Chapman, Gary - De 5 talen van de liefde van kinderen.
. Cloud, Henry - 4 stappen naar een sterke identiteit (Over hechting, grenzen en individuatie, inzicht in goed en kwaad,
  verantwoordelijkheid nemen).
. Cloud, Henry & Townsend, John - Grenzen (Wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee, hoe bepaal ik mijn eigen grenzen).
. Cloud, Henry & Townsend, John - 'Nou moet je eens goed naar me luisteren' (Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt?)
. Dillen, Annemie - Ongehoord vertrouwen (Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-
  Nagy).
. Dijkema, Donna & Jansen, Pieter & Mulligen, Wim van - Horen, Zien & Zwijgen (Effectief communiceren).
. Eerenbeemt, ElseMarie van den - Alle dochters (Over de relatie tussen moeders en dochters).
. Faber, Adele & Mazlish, Elaine - How2Talk2Kids (Effectief communiceren met kinderen).
. Fiddelaars-Jaspers, Riet - Mijn troostende ik (Kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren). 
. Groeneboer, Hans - Erfgoed - De bijl aan de wortel (Hoe problemen in het verleden wortels kunnen vormen die
  onrecht voortbrengen in het heden en de toekomst). 
. Groeneboer, Hans - Op de schouders van ouders (In vrijheid verbonden).
. Groeneboer, Hans - Samengesteld (Over het samengestelde gezin).
. Hargrave, Terry D. - Ontwikkelingen in de contextuele therapie.
. Mingelinckx, Martine - Thuis in twee gezinnen (Hoe overleef je de scheiding van je ouders en je nieuwe gezin? Voor tieners 12 - 18 jaar).
. Onderwaater, Annelies - De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen.
. Pineda, Marsha & Vollinga, Petra - Aan alle gescheiden ouders - (Leer kijken door de ogen van je kind).
. Townsend, John - Tussen vlucht en verlangen (Over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties).
. Young, Jeffrey & Klosko, Janet - Leven in je leven (Leer de valkuilen in je leven herkennen). 
. Vaessen, Giel - Als hechten moeilijk is (De rode draad uit het verleden).
. Woudenbergh-Mesch, Trudi van - Leef zoals je bedoeld bent.