Welkom op de website van Het Baken Hulpverlening: Contextuele praktijk voor individuele therapie, gezins- en relatietherapie, coaching en cursussen. 

N.B. De praktijk is gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Cliënten die eerder al een therapietraject bij Het Baken Hulpverlening hebben gevolgd, zijn welkom voor vervolggesprekken.

 

Een baken is een hulpbron om een schip op koers te houden. Zo'n baken heeft diverse functies: herkenningspunt, wegwijzer, waarschuwingssignaal. Op die manier wil Het Baken Hulpverlening een hulpbron zijn voor mensen die er zelf even niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld omdat leven pijn doet. Of omdat de spanningen thuis of op het werk steeds verder oplopen. Of omdat je op een kruispunt in je leven staat en niet goed weet hoe je verder moet.         
 
              Afbeelding invoegen                        
 
Veel voorkomende problemen zijn:
.  angststoornissen
.  stemmingsstoornissen 
.  depressie
.  burnout
.  negatief zelfbeeld
.  identiteitsvragen
.  zingevingsvragen
.  rouw en verlies
.  eetproblemen
.  problemen door autismespectrumstoornissen
.  relatieproblemen (huwelijk, gezin, familie, werk)
.  opvoedingsproblemen
.  specifieke problemen bij het vormen van een samengesteld gezin (stief-, adoptie-, pleeggezin).
 
Bij Het Baken Hulpverlening wordt gewerkt vanuit een contextuele invalshoek, gecombineerd met de volgende methodieken: cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie, ervaringsgerichte therapie,  EFT (Emotionally Focused Therapy) en oefen-suggesties.  Via gesprekstherapie en/of coaching  krijg je  inzicht in de manier waarop gebeurtenissen in jouw familiegeschiedenis invloed hebben op je eigen functioneren. Je ontdekt de rode draad van de vorige generaties in jouw leven (herkenningspunt).
Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor het omgaan met je eigen grenzen en die van anderen, zodat de kwaliteit van je relaties met familie, gezinsleden, vrienden en collega's verbetert (wegwijzer).

Via lezingen en korte cursussen over relaties leer je meer over de achtergronden van je eigen handelen en dat van anderen, over de valkuilen in relaties en hoe je die kunt vermijden (waarschuwingssignaal).